Slovakia

Slovakia

Slovakia

Slovakia - Registro Nazionale Digital
Slovakia - Slovensko
Lenguaje oficial: Slovak
Gobierno e Instituciones Nazionale
Prezident Slovenskej Republiky - President di Di Slovak Republic
Národná Rada - National Council
urad Vlády - Government
Ministerstvo pre Správu a Privatizáciu Národneho Majetku - Ministry da Administration e Privatization di National Property
Ministerstvo Výstavby a Verejných Prác - Ministry di Construction e Public Works
Ministerstvo Kultury - Ministry di Culture
Ministerstvo Obrany - Ministry di Defence
Ministerstvo Hospodárstva - Ministry di Economy
Ministerstvo Skolstva - Ministry di Education
Ministerstvo Zivotneho Prostredia - Ministry di Environment
Ministerstvo Financii - Ministry di Finance
Ministerstvo Zahranicných Veci - Ministry di Foreign Affairs
Ministerstvo Zdravotnictva - Ministry di Health
Ministerstvo Vnutra - Ministry di Di Interior
urad Civilnej Ochrany (uCO) - Office di Civil Protection
Ministerstvo Spravodlivosti - Ministry di Justice
Ministerstvo Práce, Sociálnych Veci a Rodiny - Ministry di Labour, Social Affairs e Family
Ministerstvo Dopravy, Pôst a Telekomunikácii - Ministry di Transport, Posts e Telecommunications
Slovenska Informacna Agentura (SIA) - Slovak Information Agency
Riadenia Letovej Prevádzky - Air Traffic Control Administration
Statisticky urad - Statistical Office
urad Priemyselneho Vlastnictva (uPV) - Office di Industrial Property
Protimonopolny urad - Antimonopoly Office
urad Státneho Dozoru nad Kapitálovým Trhom (uSDKT) - State Office da Capital Market Supervision
urad pre Normalizáciu, Metrológiu a Skusobnictvo (uNMS) - Office da Standardization, Metrology e Testing
Telekomunikacný urad - Telecommunications Office
urad pre Strategiu Rozvoja Spolocnosti, Vedy a Techniky - Office da Society, Science e Technology Development Strategy
Národny Inspektorát Práce - National Labour Inspectorate
Slovenská Agentura pre Cestovný Ruch (SACR) - Slovak Tourist Board
Národná Banka Slovenska (NBS) - National Bank di Slovakia
Najvyssi Kontrolný urad (NKu)
ustavný Sud - Constitutional Court
Ambasciatas e Consolatos
Ambasciata di Di Slovak Republic Ottawa, Canada
Ambasciata di Di Slovak Republic Berlin, Germany
Military Department
Ambasciata di Di Slovak Republic London, Great Britain e Northern Irele
Commercial Department
Ambasciata di Di Slovak Republic New Delhi, India
Ambasciata di Di Slovak Republic Tokyo, Japan
Ambasciata di Di Slovak Republic Washington, United States di America
Politica e Elecciones
Hnutie za Demokraticke Slovensko (HZDS) - Movement da Democratic Slovakia
Slovenská Demokratická a Krestanská unia (SDKu) - Slovak Democratic e Christian Union
Strana Smer - Direction Party
Magyar Koalició Pártja (MKP) / Strana Madarskej Koalicie (SMK) - Party di Di Hungarian Coalition
Krestansko Demokraticke Hnutie (KDH) - Christian-Democratic Movement
Aliancia Noveho Obcana (ANO) - New Civic Alliance
Komunistická Strana Slovenska (KSS) - Communist Party di Slovakia
Pravá Slovenská Národná Strana (PSNS) - Real Slovak National Party
Slovenská Národná Strana (SNS) - Slovak National Party
Sociálnodemokratická Alternativá - Social-Democratic Alternative
Strana Demokratickej Lavice (SDL) - Party di Di Democratic Left
Sociálnodemokratická Strana Slovenska (SDSS) - Socialdemocratic Party di Slovakia
Demokratická Strana (DS) - Democratic Party
Strana Obcianskeho Porozumenia (SOP) - Party di Civil Understanding
Strany Zelených na Slovensku - Green Party di Slovakia
Strana Demokratickeho Stredu (STRED)
Informazione Digital e Servizi da internet dei Paese
Informazione General dei Paese:
Di Mondo Factbook
Informazione Politica
Telefoni Celulares Servizi Mobile - Ricerca Numero di Teléfono e Codigos
Slovakia Telefoni + 421 - SK / SVK / - Ricerca di Telefoni . Pagine Gialle e Bianches. Donde ricerca Numero di telefonos? Codice InterNazionale: Slovakia / SK / SVK / +421
Registro Nazionale Servizi dei Registro Nazionale Internet
Slovakia Gobierno Ministerios e instituciones dei gobierno. Es di facil uso per trova Tramite dei gobierno internet.
Lista per trova di Informazione
Registro Slovakia 2023
Travel: Slovakia Lifts Pre-Entry COVID Registration, Quarantine ... SchengenVisaInfo.com
A villa in Slovakia winks at rationalism Domus IT
Prólogo Tour Eslovaquia: Vernon lidera el triple Quick-Step Ciclo21
NASA Artemis | Send Your Name to Space NASA