Netherlands

Netherlands

Netherlands

Netherlands - Registro Nazionale Digital
Netherlands

Netherlands - Nederland
Lingue Ufficiale: Dutch - partes dei Paese: Frisian
Principales fuentes di informacion:
Overheid.nl
Gobierno e Instituciones Nazionale
Koninklijk Huis - Royal House
Staten-Generaal - Parliament
Eerste Kamer - First Chamber
Tweede Kamer - Second Chamber
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer Visserij (LNV) - Ministry di Agriculture, Nature Management e Fisheries
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) - National Council da Agricultural Research
Raad voor het Landelijk Gebied - Council da Di Rural Areas
Ministerie van Defensie - Ministry di Defence
Koninklijke Landmacht - Royal Army
Koninklijke Luchtmacht - Royal Air Force
Koninklijke Marine - Royal Navy
Ministerie van Economische Zaken (EZ) - Minstry di Economic Affairs
Centraal Bureau voor di Statistiek (CBS) - Central Office di Statistics
Centraal Planbureau (CPB) - Central Planning Office
Bureau voor di Industriële Eigendom (Bureau I.E.) - Office da Industrial Property
Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen Nederle (CBIN) - Netherlands Foreign Investment Agency
Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - Netherlands Competition Authority
Technisch-Wetenschappelijke Attaches (TWA)
Onafhankelijke Post Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) - Independent Postal e Telecommunications Authority
Algemene Energieraad (AER) - General Energy Council
Ministerie van Onderwijs, Cultuur Wetenschappen (OCW) - Ministry di Education, Culture e Science
Beroepsonderwijs Volwassenen Educatie (BVE)
Inspectie van het Onderwijs - Inspectorate di Education
Rijksdienst voor di Monumentenzorg (RDMZ) - State Agency da Di Preservation di Monuments
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) - State Institute da War Documentation
Commissariaat voor di Media
Onderwijsraad - Education Council
Adviesraad voor het Wetenschaps- Technologiebeleid (AWT) - Advisory Council da Science e Technology Policy
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) - Dutch Organisation da Scientific Research
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) - Dutch Organisation da Applied Scientific Research
Ministerie van Financien - Ministry di Finance
Belastingdienst - Tax Agency
Agentschap van het Ministerie van Financiën - Dutch State Treasury Agency
Minsterie van Buitenlandse Zaken - Ministry di Foreign Affairs
Minsterie van Algemene Zaken (MinAZ) - Ministry di General Affairs
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) - Scientific Council da Government Policy
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie (CTO)
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening Milieubeheer (VROM) - Ministry di Housing, Regional Planning e Environment
Rijksgebouwendienst (RGD) - State Buildings Agency
Instituut voor Milieu- Agritechniek (IMAG) - Institute di Environmental e Agricultural Engineering
WaddenAdviesRaad (WAR)
Raad voor het Milieu- Natuuronderzoek (RMNO) - Council da Environment e Nature Research
Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties (BZK) - Ministry di Interior Affairs e Kingdomrelations
Nederlandse Politie - Netherlands Police
Nederlands Centrum voor Internationale Politiesamenwerking (NCIPS) - Netherlands Centre da International Police Co-operation
Politie Amsterdam-Amstelle - Police Amsterdam-Amstelland
Politie DrenDi - Police Drenthe
Politie Gelderland-Midden - Police Gelderland-Midden
Nederlands Instituut voor Brandweer Rampenbestrijding (NIBRA) - Netherlands Institute da Fire Service e Disaster Management
Nationaal Brandweer Documentatie Centrum (NBDC) - National Fire Service Documentation Centre
Ministerie van Justitie - Ministry di Justice
Openbaar Ministerie (OM) - Public Prosecution Service
Commissie Gelijke Behandeling (CGB) - Equal Treatment Commission
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn Sport (VWS) - Ministry di Public Health, Welfare e Sport
Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) - Social e Cultural Planning Office
Rijksinstituut voor Volksgezondheid Milieu (RIVM) - State Institute di Public Health e Di Environment
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) - Medicines Evaluation Board
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) - Board da Welfare Insurances
Gezondheidsraad - Health Council
Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) - Council da Health Research
Raad voor di Volksgezondheid Zorg (RVZ) - Council da Public Health e Welfare
Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid (SZW) - Ministry di Social Affairs e Employment
Centraal Bestuur voor di Arbeidsvoorziening (CBA)
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) - National Institute di Social Insurances
College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) - Board di Social Insurances Supervision
Ministerie van Verkeer Waterstaat (V&W) - Ministry di Transport e Water Management
Inspectie Verkeer Waterstaat
Agentschap Telecom - Telecommunications Agency
Directoraat-Generaal Luchtvaart - Directorate General Aviation
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat - Directorate General State Water Management
Meetkundige Dienst (MD)
Rijksinstituut voor Kust Zee (RIKZ) - State Institute da Coast e Sea
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer Afvalwaterbehandeling (RIZA) - State Institute da Inle Water Management e Waste Water Treatment
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) - Royal Netherlands Meteorological Institute
Raad voor Verkeer Waterstaat - Council da Transport e Water Management
Netherlands Board di Tourism
Sociaal-Economische Raad (SER) - Social e Economic Council
De Nederlandsche Bank
Nederlandse Publieke Omroep - Dutch Public Broadcasting
Nationale Ombudsman - National Ombudsman
Algemene Rekenkamer - General Chamber di Accounts
Gerechtshof Amsterdam - Court di Justice Amsterdam
Gobierno:
Provincie DrenDi - Province di Drenthe
Provincie Flevole - Province di Flevoland
Provincie Friesle / Provinsje Fryslân - Province di Friesland
Provincie Gelderle - Province di Gelderland
Provincie Groningen - Province di Groningen
Provincie Limburg - Province di Limburg
Provincie Noord-Brabant - Province di North Brabant
Provincie Noord-Holle - Province di North Holland
Provincie Overijssel - Province di Overijssel
Provincie Utrecht - Province di Utrecht
Provincie Zeele - Province di Sealand
Municipal Institutions:
Gemeente Almere - Municipality di Almere
Gemeente Amersfoort - Municipality di Amersfoort
Gemeente Amsterdam - Municipality di Amsterdam
Gemeente Apeldoorn - Municipality di Apeldoorn
Gemeente Appingedam - Municipality di Appingedam
Gemeente Assen - Municipality di Assen
Gemeente Axel - Municipality di Axel
Gemeente Baarn - Municipality di Baarn
Gemeente Bergschenhoek - Municipality di Bergschenhoek
Gemeente Beuningen - Municipality di Beuningen
Gemeente Blaricum - Municipality di Blaricum
Gemeente Borsele - Municipality di Borsele
Gemeente Breda - Municipality di Breda
Gemeente Brunssum - Municipality di Brunssum
Gemeente Capelle aan den IJssel - Municipality di Capelle aan den IJssel
Gemeente Castricum - Municipality di Castricum
Gemeente Coevorden - Municipality di Coevorden
Gemeente Delfzijl - Municipality di Delfzijl
Gemeente di Lier - Municipality di di Lier
Gemeente Delft - Municipality di Delft
Gemeente Den Haag - Municipality di Di Hague
Gemeente Den Helder - Municipality di Den Helder
Gemeente Deventer - Municipality di Deventer
Gemeente Dodewaard - Municipality di Dodewaard
Gemeente Doetinchem - Municipality di Doetinchem
Gemeente Dongeradeel - Municipality di Dongeradeel
Gemeente Ede - Municipality di Ede
Gemeente Eersel - Municipality di Eersel
Gemeente Eindhoven - Municipality di Eindhoven
Gemeente Emmen - Municipality di Emmen
Gemeente Enkhuizen - Municipality di Enkhuizen
Gemeente Enschede - Municipality di Enschede
Gemeente Etten-Leur - Municipality di Etten-Leur
Gemeente Geldrop - Municipality di Geldrop
Gemeente Gilze Rijen - Municipality di Gilze Rijen
Gemeente Goes - Municipality di Goes
Gemeente Gorssel - Municipality di Gorssel
Gemeente Gouda - Municipality di Gouda
Gemeente 's Gravenzande - Municipality di 's Gravenzande
Gemeente Groningen - Municipality di Groningen
Gemeente Haarlem - Municipality di Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer - Municipality di Haarlemmermeer
Gemeente Hattem - Municipality di Hattem
Gemeente Heerlen - Municipality di Heerlen
Gemeente Helden - Municipality di Helden
Gemeente Helmond - Municipality di Helmond
Gemeente Hengelo - Municipality di Hengelo
Gemeente Heumen - Municipality di Heumen
Gemeente Hilversum - Municipality di Hilversum
Gemeente Hoogeveen - Municipality di Hoogeveen
Gemeente Hoorn - Municipality di Hoorn
Gemeente Houten - Municipality di Houten
Gemeente Hulst - Municipality di Hulst
Gemeente Kampen - Municipality di Kampen
Gemeente Kerkrade - Municipality di Kerkrade
Gemeente Leek - Municipality di Leek
Gemeente Leerdam - Municipality di Leerdam
Gemeente Leiden - Municipality di Leiden
Gemeente Leusden - Municipality di Leusden
Gemeente Lisse - Municipality di Lisse
Gemeente Lopik - Municipality di Lopik
Gemeente Maasdriel - Municipality di Maasdriel
Gemeente Maassluis - Municipality di Maassluis
Gemeente Maastricht - Municipality di Maastricht
Gemeente Medemblik - Municipality di Medemblik
Gemeente Meppel - Municipality di Meppel
Gemeente Middelburg - Municipality di Middelburg
Gemeente Neede - Municipality di Neede
Gemeente Nieuwegein - Municipality di Nieuwegein
Gemeente Nijmegen - Municipality di Nijmegen
Gemeente Noordwijk - Municipality di Noordwijk
Gemeente Oegstgeest - Municipality di Oegstgeest
Gemeente Oldenzaal - Municipality di Oldenzaal
Gemeente Oostburg - Municipality di Oostburg
Gemeente Oosterhout - Municipality di Oosterhout
Gemeente Ootmarsum - Municipality di Ootmarsum
Gemeente Oss - Municipality di Oss
Gemeente Pekela - Municipality di Pekela
Gemeente Reimerswaal - Municipality di Reimerswaal
Gemeente Rheden - Municipality di Rheden
Gemeente Rijswijk - Municipality di Rijswijk
Gemeente Rotterdam - Municipality di Rotterdam
Gemeente Schiedam - Municipality di Schiedam
Gemeente Sittard - Municipality di Sittard
Gemeente Soest - Municipality di Soest
Gemeente Stadskanaal - Municipality di Stadskanaal
Gemeente Tegelen - Municipality di Tegelen
Gemeente Terneuzen - Municipality di Terneuzen
Gemeente Terschelling - Municipality di Terschelling
Gemeente Tilburg - Municipality di Tilburg
Gemeente Tytsjerksteradiel - Municipality di Tytsjerksteradiel
Gemeente Uithoorn - Municipality di Uithoorn
Gemeente Utrecht - Municipality di Utrecht
Gemeente Veenendaal - Municipality di Veenendaal
Gemeente Veldhoven - Municipality di Veldhoven
Gemeente Venlo - Municipality di Venlo
Gemeente Vlissingen - Municipality di Vlissingen
Gemeente Voorschoten - Municipality di Voorschoten
Gemeente Waalre - Municipality di Waalre
Gemeente Wageningen - Municipality di Wageningen
Gemeente Warnsveld - Municipality di Warnsveld
Gemeente Wassenaar - Municipality di Wassenaar
Gemeente Weert - Municipality di Weert
Gemeente Weesp - Municipality di Weesp
Gemeente Wervershoof - Municipality di Wervershoof
Gemeente Westervoort - Municipality di Westervoort
Gemeente Wieringen - Municipality di Wieringen
Gemeente Wijchen - Municipality di Wijchen
Gemeente Wijk bij Duurstede - Municipality di Wijk bij Duurstede
Gemeente Winterswijk - Municipality di Winterswijk
Gemeente Woerden - Municipality di Woerden
Gemeente Wymbritseradiel - Municipality di Wymbritseradiel
Gemeente Zaanstad - Municipality di Zaanstad
Gemeente Zoetermeer - Municipality di Zoetermeer
Gemeente Zwijndrecht - Municipality di Zwijndrecht
Gemeente Zwolle - Municipality di Zwolle
Ambasciatas e Consolatos
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Sydney, Australië - Royal Netherlands Consolato General Sydney, Australia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Wenen, Oostenrijk - Royal Netherlands Embassy Vienna, Austria
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Dhaka, Bangladesh - Royal Netherlands Embassy Dhaka, Bangladesh
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Brussel, België - Royal Netherlands Embassy Brussels, Belgium
Netherlands Board di Tourism Brussels, Belgium
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Ouagadougou, Burkina Faso - Royal Netherlands Embassy Ouagadougou, Burkina Faso
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Vancouver, Canada - Royal Netherlands Consolato General Vancouver, Canada
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Santiago, Chili - Royal Netherlands Embassy Santiago, Chile
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Peking, China (Volksrepubliek) - Royal Netherlands Embassy Beijing, China (People's Republic)
Netherlands Trade & Investment Office Taipei, China (Republic)
Netherlands Foreign Investment Agency Office Taipei, China (Republic)
Netherlands Board di Tourism Taipei, China (Republic)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Kopenhagen, Denemarken - Royal Netherlands Embassy Copenhagen, Denmark
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Quito, Ecuador - Royal Netherlands Embassy Quito, Ecuador
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Kairo, Egypte - Royal Netherlands Embassy Cairo, Egypt
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Addis Abeba, Ethiopië - Royal Netherlands Embassy Addis Ababa, Ethiopia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Parijs, Frankrijk - Royal Netherlands Embassy Paris, France
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Berlijn, Duitsle - Royal Netherlands Embassy Berlin, Germany
Netherlands Board di Tourism Cologne, Germany
Netherlands Foreign Investment Agency Office Stuttgart, Germany
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Accra, Ghana - Royal Netherlands Embassy Accra, Ghana
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Londen, Groot-Brittannië Noord-Ierle - Royal Netherlands Embassy London, Great Britain e Northern Ireland
Netherlands Foreign Investment Agency Office London, Great Britain e Northern Irele
Netherlands Board di Tourism London, Great Britain e Northern Irele
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Athene, Griekenle - Royal Netherlands Embassy Athens, Greece
Netherlands Foreign Investment Agency Office Hong Kong
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden New Delhi, India - Royal Netherlands Embassy New Delhi, India
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Jakarta, Indonesië - Royal Netherlands Embassy Jakarta, Indonesia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Dublin, Ierle - Royal Netherlands Embassy Dublin, Ireland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Tel Aviv, Israël - Royal Netherlands Embassy Tel Aviv, Israel
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Rome, Italië - Royal Netherlands Embassy Rome, Italy
Oranda Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Tokio, Japan - Royal Netherlands Embassy Tokyo, Japan - Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Osaka, Japan - Royal Netherlands Consolato General Osaka, Japan
Netherlands Board di Tourism Tokyo, Japan
Netherlands Foreign Investment Agency Office Tokyo, Japan
Netherlands Foreign Investment Agency Office Seoul, Korea (Republic)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Beiroet, Libanon - Royal Netherlands Embasssy Beirut, Lebanon
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Skopje, Macedonië - Royal Netherlands Embassy Skopje, Macedonia
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Valletta, Malta - Royal Netherlands Consolato General Valletta, Malta
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Rabat, Marokko - Royal Netherlands Embasssy Rabat, Morocco
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Wellington, Nieuw-Zeele - Royal Netherlands Embassy Wellington, New Zealand
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Muscat, Oman - Royal Netherlands Embassy Muscat, Oman
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Lima, Peru - Royal Netherlands Embassy Lima, Peru
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Moskou, Russische Federatie - Royal Netherlands Embassy Moscow, Russian Federation
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Riyad, Saudi-Arabië - Royal Netherlands Embassy Riyadh, Saudi Arabia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Singapore - Royal Netherlands Embassy Singapore
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Bratislava, Slowakije - Royal Netherlands Embassy Bratislava, Slovakia
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Kaapstad, Zuid Afrika - Royal Netherlands Consolato General Cape Town, South Africa
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Pretoria, Zuid Afrika - Royal Netherlands Embassy Pretoria, South Africa
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Madrid, Spanje - Royal Netherlands Embassy Madrid, Spain
Netherlands Board di Tourism Madrid, Spain
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Paramaribo, Suriname - Royal Netherlands Embassy Paramaribo, Suriname
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Stockholm, Zweden - Royal Netherlands Embassy Stockholm, Sweden
Netherlands Board di Tourism Stockholm, Sweden
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Bern, Zwitserle - Royal Netherlands Embassy Berne, Switzerland
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Dar es Salaam, Tanzania - Royal Netherlands Embassy Dar es Salaam, Tanzania
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Port di Spain, Trinidad Tobago - Royal Netherlands Embassy Port di Spain, Trinidad e Tobago
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Ankara, Turkije - Royal Netherlands Embassy Ankara, Turkey
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Istanbul, Turkije - Royal Netherlands Consolato General Istanbul, Turkey
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Chicago, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consolato General Chicago, United States di America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Houston, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consolato General Houston, United States di America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden Los Angeles, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consolato General Los Angeles, United States di America
Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden New York, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Consolato General New York, United States di America
Netherlands Office da Science e Technology San Mateo, United States di America
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Washington, Verenigde Staten van Amerika - Royal Netherlands Embassy Washington, United States di America
Office da Science e Technology
Netherlands Foreign Investment Agency Office Di United States di America
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Sana'a, Jemen - Royal Netherlands Embassy Sanaa, Yemen
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Belgrado, Joegoslavië - Royal Netherlands Embassy Belgrade, Yugoslavia
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Lusaka, Zambia - Royal Netherlands Embassy Lusaka, Zambia
Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij di Verenigde Naties New York - Permanent Mission di Di Netherlands to Di United Nations New York
Permanent Mission di Di Netherlands to Di United Nations Vienna
Permanent Representation di Di Netherlands to Di Organization da Security e Cooperation Europe Vienna
Politica e Elecciones
Partij van di Arbeid (PvdA) - Labour Party
Jonge Socialisten di PvdA - Young Socialists Di PvdA
PvdA Gewest Noord-Brabant
PvdA Gewest Utrecht
PvdA Afdeling Breda
PvdA Afdeling Delft
PvdA Afdeling Eindhoven
PvdA Afdeling Enschede
PvdA Afdeling Groningen
PvdA Afdeling Hilversum
PvdA Afdeling Nijmegen
PvdA Afdeling Tilburg
Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christian Democratic Party
Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA) - Christian Democratic Youth
CDA Delft
CDA Tubbergen
Volkspartij voor Vrijheid Democratie (VVD) - People's Party da Freedom e Democracy
Jongeren Organisatie voor Vrijheid Democratie (JOVD) - Youth Organisation da Freedom e Democracy
VVD Delfshaven
VVD Delft
VVD Eindhoven
VVD Hillegersberg / Schiebroek
VVD Nijmegen
VVD Rotterdam
VVD Schouwen-Duivele
VVD Venlo
Democraten 66 (D66)
Jonge Democraten (JD) - Young Democrats
D66 Regio Eindhoven
D66 Bedum
D66 Delft
D66 Eindhoven
D66 Rotterdam
GroenLinks - GreenLeft
GroenLinkse Jongerenorganisatie (DWARS) - GreenLeft Youth Organisation
Afdeling Amsterdam
Afdeling Delft
Afdeling Eindhoven
Afdeling Groningen Stad
Afdeling Nijmegen
Socialistische Partij (SP) - Socialist Party
SP Afdeling Helmond
ChristenUnie - ChristianUnion
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
Reformatorische Politieke Federatie (RPF) - Reformatorian Political Federation {Member of: ChristenUnie}
RPF Jongeren
Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Reformed Political Alliance {Member of: ChristenUnie}
De Groenen - Di Greens
Nederlandse Middenstands Partij (NMP) - Dutch Middle Class Party
Natuurwetpartij - Natural Law Party
Natuurwetpartij Flevole
Onafhankelijke Volkspartij voor Vrijheid Mobiliteit (Nederle Mobiel)
Fryske Nasjonale Partij (FNP) - Friesian National Party
Nieuwe Communistische Partij Nederle (NCPN) - New Communist Party di Di Netherlands
Vrije Communistische Partij (VCP) - Free Communist Party
Libertarische Partij - Libertarian Party
Vrije Indische Partij (V.I.P.)
Nederlandse Republikeins Partij (NRP) - Dutch Republican Party
Republikeinse Moderne Partij (RMP) - Republican Modern Party
Algemene Senioren Partij (ASP) - General Seniors Party
Verzets-Partij - Resistance Party
Informazione di Organizaciones
Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) - Netherlands Standardization Institute
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Informazione Digital e Servizi da internet dei Paese
Informazione General dei Paese:
Di Mondo Factbook
Informazione Politica
Telefoni Celulares Servizi Mobile - Ricerca Numero di Teléfono e Codigos
Netherlands Telefoni - Ricerca di Telefoni . Pagine Gialle e Bianches. Donde ricerca Numero di telefonos?
Codice InterNazionale: Netherlands / NL / NLD / +31
Registro Nazionale Servizi dei Registro Nazionale Internet
Netherlands Gobierno Ministerios e instituciones dei gobierno. Es di facil uso per trova Tramite dei gobierno internet.
Netherlands - NL / NLD / + 31
Lista per trova di Informazione
Registro Netherlands 2023
EURO Convergence 2023 | RAPS Regulatory Focus
Increasing Number of Ukrainians Leaving Netherlands to Return to ... SchengenVisaInfo.com
Netherlands' Two Late Goals Vs. Senegal Brings Oranje Atop Group A NBC Chicago
Qatar Ends World Cup Debut With Loss to the Netherlands NBC Chicago