Dinamarca

Dinamarca

Dinamarca

Denmark - Registro Nazionale Digital
Denmark - Danmark - Dinamarca
Lenguaje oficial: Danish
Principales fuentes di informacion:
danmark.dk
Gobierno e Instituciones Nazionale
Kongehuset - Royal House
Folketinget - Parliament
Statsministeriet - Prime Minister's Office
By- og Boligministeriet - Ministry di Building e Housing
Kort- og Matrikelstyrelsen (KMS) - Survey e Cadastre Agency
Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) - Castles e Properties Agency
Statens Byggeforskningsinstitut - National Building Research Institute
Elektricitetsrådet - Electricity Council
Erhvervsministeriet - Ministry di Business
Konkurrencestyrelsen (KS) - Competition Agency
Forbrugerstyrelsen - Consumer Agency
Patent- og Varemærkestyrelsen (PVS) - Patent e Trademark Agency
Erhvervsfremme Styrelsen (EFS) - Business Promotion Agency
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - Business e Companies Agency
Søfartsstyrelsen - Shipping Agency
Kirkeministeriet - Ministry di Church
Kulturministeriet - Ministry di Culture
Biblioteksstyrelsen - Library Agency
Tilskudssekretariat - Grants Secretariat
Danske Kulturinstitut - Danish Cultural Institute
Danske Filminstitut - Danish Film Insitute
Danmarks Radio (DR) - Radio di Denmark
Statens Arkiver - State Archives
Dansk Data Arkiv (DDA) - Danish Data Archive
Forsvarsministeriet - Ministry di Defence
Forsvaret - Armed Forces
Hjemmeværnet (HJV) - Home Guard
Forsvarets Forskningstjeneste (FOFT)
Økonomiministeriet - Ministry di Economy
Danmarks Statistik - Statistics Denmark
Finanstilsynet - Financial Supervisory Authority
Økonomiske Råd - Economic Council
Undervisningsministeriet - Ministry di Education
Statens Uddannelsesstøtte Styrelsen (SU) - National Education Grant e Loan Agency
Miljø- og Energiministeriet - Ministry di Environment e Energy
Landsplanafdelingen - Regional Planning Department
Miljøstyrelsen - Environmental Agency
Energistyrelsen - Energy Agency
Skov- og Naturstyrelsen - Forest e Nature Agency
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) - Environmental Research Institute di Denmark
Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) - Geological Research Institute di Denmark e Greenland
Forskningscentret da Skov & Landskab (FSL) - Research Centre da Forest e Landscape
Finansministeriet - Ministry di Finance
Økonomistyrelsen - Economy Agency
Finansstyrelsen - Finance Agency
Personalestyrelsen - Personnel Agency
Ministeriet da Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Ministry di Food, Agriculture e Fisheries
Direktoratet da FødevareErhverv - Directorate da Food Business
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut (SJFI) - National Institute di Agricultural e Fisheries Economics
Danmarks JordbruksForskning - Agricultural Research di Denmark
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) - Institute da Fisheries Research di Denmark
Plantedirektoratet - Plants Directorate
Fiskeridirektoratet - Fisheries Directorate
Fødevaredirektoratet - Food Directorate
Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) - National Veterinary Laboratory
Udenrigsministeriet - Ministry di Foreign Affairs
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - Danish Foreign Policy Institute
Center da Udviklingsforskning - Centre da Development Research
Sundhedsministeriet - Ministry di Health
Statens Serum Institut (SSI) - National Serum Institute
Dansk Institut da Klinisk Epidemiologi (DIKE) - Danish Institute da Clinical Epidemiology
Det Etiske Råd - Council di Ethics
Indenrigsministeriet - Ministry di Di Interior
Udlændingestyrelsen - Foreigner Agency
Centrale Person Register (CPR)-Kontoret - Office di Di Civil Registration System
Justitsministeriet - Ministry di Justice
Arbejdsministeriet - Ministry di Labour
Direktoratet da Arbejdsløshedsforsikringens (DfA)
Direktoratet da Arbejdstilsynet
Sekretariat da Internationalt Samarbejde (SISA) - Secretariat da International Cooperation
Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) - Labour Market Agency
Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) - Institute di Occupational Health
Rådet da Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) - Council da Educational e Vocational Guidance
Forskningsministeriet - Ministry di Research
Statens Information (SI) - National Information Service
Forskningsstyrelsen - Research Agency
Telestyrelsen - Telecom Agency
Dansk Rumforskningsinstitut - Danish Space Research Institute
Institut da Grænseregionsforskning (IFG) - Institute da Border Region Studies
Center da IT-forskning (CIT) - Center da IT Research
Center da Sprogteknologi (CST) - Center da Language Technology
Risø National Laboratory
Bornholms Forskningscenter - Research Center di Bornholm
Dansk Polar Center - Danish Polar Center
Teknologirådet - Technology Council
Socialministeriet - Ministry di Social Affairs
Arbejdsskadestyrelsen
Centrale Handicapråd
Trafikministeriet - Ministry di Transport
Vejdirektoratet - Road Directorate
Kystdirektoratet (KDI)
Færdselsstyrelsen - Transport Agency
Banestyrelsen - Railway Agency
Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) - Meteorological Institute di Denmark
Posttilsynet - Postal Supervisory Authority
Transportrådet - Transport Council
Skatteministeriet - Ministry di Taxation
Told- og Skattestyrelsen - Custom e Tax Agency
Danmarks Nationalbank - National Bank di Denmark
Rigsrevisionen - National Audit Office
Gobierno:
Århus Amt - County di Århus
Frederiksborg Amt - County di Frederiksborg
Fyns Amt - County di Funen
Københavns Amt - County di Copenhagen
Nordjyllands Amt - County di North Jutland
Ribe Amt - County di Ribe
Ringkjøbing Amt - County di Ringkjøbing
Roskilde Amt - County di Roskilde
Sønderjyllands Amt - County di South Jutland
Vejle Amt - County di Vejle
Vestsjællands Amt - County di West Zealand
Viborg Amt - County di Viborg
Municipal Institutions:
Aalborg Kommune - Municipality di Aalborg
Århus Kommune - Municipality di Århus
Albertslund Kommune - Municipality di Albertslund
Allerød Kommune - Municipality di Allerød
Ballerup Kommune - Municipality di Ballerup
Billund Kommune - Municipality di Billund
Brædstrup Kommune - Municipality di Brædstrup
Dragsholm Kommune - Municipality di Dragsholm
Fakse Kommune - Municipality di Fakse
Farum Kommune - Municipality di Farum
Frederikshavn Kommune - Municipality di Frederikshavn
Gørlev Kommune - Municipality di Gørlev
Hedensted Kommune - Municipality di Hedensted
Helsingør Kommune - Municipality di Helsingør
Hillerød Kommune - Municipality di Hillerød
Hobro Kommune - Municipality di Hobro
Høje-Taastrup Kommune - Municipality di Høje-Taastrup
Holbæk Kommune - Municipality di Holbæk
Højreby Kommune - Municipality di Højreby
Hvidovre Kommune - Municipality di Hvidovre
Kalundborg Kommune - Municipality di Kalundborg
Københavns Kommune - Municipality di Copenhagen
Kolding Kommune - Municipality di Kolding
Langå Kommune - Municipality di Langå
Mariager Kommune - Municipality di Mariager
Møn Kommune - Municipality di Møn
Nakskov Kommune - Municipality di Nakskov
Næstved Kommune - Municipality di Næstved
Nysted Kommune - Municipality di Nysted
Odense Kommune - Municipality di Odense
Præstø Kommune - Municipality di Præstø
Randers Kommune - Municipality di Randers
Ringe Kommune - Municipality di Ringe
Rødekro Kommune - Municipality di Rødekro
Roskilde Kommune - Municipality di Roskilde
Sallingsund Kommune - Municipality di Sallingsund
Silkeborg Kommune - Municipality di Silkeborg
Slagelse Kommune - Municipality di Slagelse
Slangerup Kommune - Municipality di Slangerup
Solrød Kommune - Municipality di Solrød
Sønderborg Kommune - Municipality di Sønderborg
Spøttrup Kommune - Municipality di Spøttrup
Sydfalster Kommune - Municipality di Sydfalster
Tønder Kommune - Municipality di Tønder
Trehøje Kommune - Municipality di Trehøje
Viborg Kommune - Municipality di Viborg
Vissenbjerg Kommune - Municipality di Vissenbjerg
Vordingborg Kommune - Municipality di Vordingborg
Roskilde
Esbjerg
Ikast
Aabenraa
Arden Kommune
Broager Kommune
Vejen Kommune
Frederiksberg
Ambasciatas e Consolatos
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Sydney, Australien - Royal Danish Consolato General Sydney, Australia
Kongelig Dansk Ambassade i Dhaka, Bangladesh - Royal Danish Embassy Dhaka, Bangladesh
Kongelig Dansk Generalkonsulat i São Paolo, Brasilien - Royal Danish Consolato General São Paulo, Brazil
Kongelig Dansk Ambassade i Ottawa, Canada - Royal Danish Embassy Ottawa, Canada
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Toronto, Canada - Royal Danish Consolato General Toronto, Canada
Kongelig Dansk Ambassade i Beijing, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Embassy Beijing, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Shanghai, Kina (Folkerepublik) - Royal Danish Consolato General Shanghai, China (People's Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Prag, Tjekkiske Republik - Royal Danish Embassy Prague, Czech Republic
Kongelig Dansk Ambassade i Kairo, Egypten - Royal Danish Embassy Cairo, Egypt
Kongelig Dansk Ambassade i Tallinn, Estle - Royal Danish Embassy Tallinn, Estonia
Kongelig Dansk Ambassade i Helsingfors, Finle - Royal Danish Embassy Helsinki, Finland
Kongelig Dansk Ambassade i Paris, Frankrig - Royal Danish Embassy Paris, France
Kongelig Dansk Ambassade i Berlin, Tyskle - Royal Danish Embassy Berlin, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Düsseldorf, Tyskle - Royal Danish Consolato General Dusseldorf, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hamborg, Tyskle - Royal Danish Consolato General Hamburg, Germany
Kongelig Dansk Generalkonsulat i München, Tyskle - Royal Danish Consolato General Munich, Germany
UK Embassy - Danish Cultural Institute Edinburgh, Great Britain e Northern Irele
Kongelig Dansk Ambassade i London, Storbritannien og Nordirle - Royal Danish Embassy London, Great Britain e Northern Ireland
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Hongkong - Royal Danish Consolato General Hong Kong
Kongelig Dansk Ambassade i New Delhi, Indien - Royal Danish Embassy New Delhi, India
Kongelig Dansk Ambassade i Jakarta, Indonesien - Royal Danish Embassy Jakarta, Indonesia
Kongelig Dansk Ambassade i Teheran, Iran - Royal Danish Embassy Tehran, Iran
Kongelig Dansk Ambassade i Dublin, Irle - Royal Danish Embassy Dublin, Ireland
Kongelig Dansk Ambassade i Tel Aviv, Israel - Royal Danish Embassy Tel Aviv, Israel
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Milano, Italien - Royal Danish Consolato General Milan, Italy
Kongelig Dansk Ambassade i Tokyo, Japan - Royal Danish Embassy Tokyo, Japan
Kongelig Dansk Ambassade i Seoul, Korea (Republik) - Royal Danish Embassy Seoul, Korea (Republic)
Kongelig Dansk Ambassade i Riga, Letle - Royal Danish Embassy Riga, Latvia
Kongelig Dansk Ambassade i Vilnius, Litauen - Royal Danish Embassy Vilnius, Lithuania
Kongelig Dansk Ambassade i Kuala Lumpur, Malaysia - Royal Danish Embassy Kuala Lumpur, Malaysia
Kongelig Dansk Ambassade i Mexico City, Mexico - Royal Danish Embassy Mexico City, Mexico
Kongelig Dansk Ambassade i Haag, Nederlandene - Royal Danish Embassy Di Hague, Netherlands
Kongelig Dansk Ambassade i Managua, Nicaragua - Royal Danish Embassy Managua, Nicaragua
Kongelig Dansk Ambassade i Oslo, Norge - Royal Danish Embassy Oslo, Norway
Royal Danish Representative Office Ramallah, Palestine
Kongelig Dansk Ambassade i Warszawa, Polen - Royal Danish Embassy Warsaw, Poland
Kongelig Dansk Ambassade i Bukarest, Rumænien - Royal Danish Embassy Bucharest, Romania
Kongelig Dansk Ambassade i Moskva, Russiske Føderation - Royal Danish Embassy Moscow, Russian Federation
Kongelig Dansk Ambassade i Riyadh, Saudi Arabien - Royal Danish Embassy Riyadh, Saudi Arabia
Kongelig Dansk Ambassade i Singapore - Royal Danish Embassy Singapore
Kongelig Dansk Konsulat i Malaga, Spanien - Royal Danish Consolato Malaga, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Madrid, Spanien - Royal Danish Embassy Madrid, Spain
Kongelig Dansk Ambassade i Stockholm, Sverige - Royal Danish Embassy Stockholm, Sweden
Kongelig Dansk Ambassade i Bern, Schweiz - Royal Danish Embassy Bern, Switzerland
Kongelig Dansk Ambassade i Ankara, Tyrkiet - Royal Danish Embassy Ankara, Turkey
Kongelig Dansk Ambassade i Kampala, Uganda - Royal Danish Embassy Kampala, Uganda
Trade Commission di Denmark Atlanta, United States di America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Chicago, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consolato General Chicago, United States di America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i Los Angeles, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consolato General Los Angeles, United States di America
Kongelig Dansk Generalkonsulat i New York, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Consolato General New York, United States di America
Danish Tourist Board New York, United States di America
Kongelig Dansk Ambassade i Washington, Amerikas Forenede Stater - Royal Danish Embassy Washington, United States di America
Kongelig Dansk Ambassade i Caracas, Venezuela - Royal Danish Embassy Caracas, Venezuela
Kongelig Dansk Ambassade i Hanoi, Vietnam - Royal Danish Embassy Hanoi, Vietnam
Permanent Mission di Denmark to Di United Nations New York
Politica e Elecciones
Socialdemokratiet - Socialdemocrats
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)
Socialdemokratiet i Aabenraa
Socialdemokratiet i Arden Kommune
Broager Kommune Socialdemokratiet
Socialdemokratiet i Esbjerg
Socialdemokratiet i Frederiksberg
Socialdemokratiet i Ikast Kommune
Socialdemokratiet i Randers
Socialdemokratiet i Skævinge
Socialdemokratiet i Sønderjyllands Amt
Socialdemokratiet i Tommerup
Vejen Kommune Socialdemokratiet
Venstre - "Left" - Liberal Party
Ventres Ungdom - Ventre's Youth
Venstre i Greve
Konservative Folkeparti - Conservative People's Party
Konservativ Ungdom (KU) - Conservative Youth
Konservative i Vestsjælle
Socialistisk Folkeparti (SF) - Socialist People's Party
SFs Ungdom (SFU) - SF's Youth
SF i Allerød
SF i Fakse
SF i Glostrup
SF i København
SF i Lyngby-Taarbæk
SF i Nordjylle
SF i Valby
Radikal Ungdom (RU) - Radical Youth
Radikale Det Radikale Venstre - Di Radical Left - Social-Liberal Party - Lyngby-Taarbæk, Nordjylland, Nordjylle, Odense, Roskilde, Søllerød, Sønderjylle, Sønderjylland
Fremskridtspartiet (FP) - Progress Party
Fremskridtspartiets Ungdom - Progress Party's Youth
Enhedslisten - di Rød-Grønne - Unity List - Di Red-Greens
CD Centrum-Demokraterne - Centre-Democrats
CDU CD's Ungdom - CD's Youth
DF Dansk Folkeparti - Danish People's Party
DFU Dansk Folkepartis Ungdom - Danish People's Party's Youth
Kristeligt Folkeparti - Christian People's Party
KFU Kristeligt Folkepartis Ungdom - Christian People's Party's Youth
UDF Demokratisk Fornyelse - Democratic Renovation
De Grønne - Di Greens
DCP Dansk Center Parti - Danish Centre Party
SP Schleswigsche Partei / Slesvigsk Parti
KPiD Kommunistisk Parti i Danmark - Communist Party di Denmark
Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister (DKP/ML) - Communist Party di Denmark / Marxists-Leninists
VS Venstresocialisterne - Left Socialists
IS Internationale Socialister - International Socialists
Naturlovspartiet - Natural Law Party
SOL Græsrodspartiet Solidarisk Alternativ
Informazione di Organizaciones
Amtsrådsforeningen - Association di County Councils
Kommunernes Landsforening (KL)
Danmarks Turistråd - Danish Tourist Board
Dansk Standard
Informazione Digital e Servizi da internet dei Paese
Informazione General dei Paese:
Informazione Politica
Telefoni Celulares Servizi Mobile - Ricerca Numero di Teléfono e Codigos
Dinamarca Telefoni - Ricerca di Telefoni . Pagine Gialle e Bianches. Donde ricerca Numero di telefonos? Codice InterNazionale: Denmark / DK / DNK / +45
Registro Nazionale Servizi dei Registro Nazionale Internet
Denmark Gobierno Ministerios e instituciones dei gobierno. Es di facil uso per trova Tramite dei gobierno internet.
Lista per trova di Informazione
Registro Dinamarca 2023
Egan Bernal: vea la fuerte caída que sufrió el ciclista en la Vuelta a Dinamarca El Tiempo
BRIEF-NPG Technology emerges from insolvency proceedings Reuters
'Não há evidência de fraude': Diego Aranha, professor defensor do voto impresso, rebate discurso bolsonarista BBC News Brasil
Ortega cierra otras 15 ONG en Nicaragua; suman 55 The Associated Press - en Español